۱- مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی و ثبت نام دانش آموزی در کلیه مدارس دولتی- دوزبانه –بین المللی و انگلیسی زبان ترکیه۲- مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی دانش جویی زیر نظر مدرس دانشگاه ترکیه در دانشگاههای دولتی- خصوصی- بین المللی و انگلیسی زبان در کلیه ی رشته های دانشگاهیو انجام کلیه ی مشاوره های لازم…

Read More