در کشور ترکیه اتباع خارجی حق هر نوع تحصیل مال منقول را دارند و در زمینه سرمایه‌گذاری و تملک سهام نیز محدودیت‌های به مراتب کمتری نسبت به حقوق ایران وجود دارد. بر اساس قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اشخاص حقیقی که دارای ملیت خارجی هستند و اشخاص حقوقی تاسیس شده تحت قوانین کشورهای خارجی و نیز…

Read More