۱- در کشور ترکیه مرتکب فعل کیفری با مجازات حبس به میزان بیشتر از دو سال محکوم شده اید.۲- در گروه‌های تروریستی فعالیت داشته‌اید.۳- وابسته به یکی از احزاب یا سازمان‌هایی هستید که توسط ترکیه و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.۴- برای ورود به ترکیه از اعمال غیرقانونی همانند ویزای جعلی یا…

Read More

حداکثر فروش عرصه برای اتباع خارجی در کشور ترکیه 30 هکتار است (در قانون پیشین حداکثر 2/5 هکتار بود) و هیئت دولت اجازه دارد تا این متراژ را به میزان دو برابر نیز افزایش دهد، بر اساس قوانین ترکیه، مسئولان مربوطه می‌تواند به مالکیت اتباع خارجی پایان دهند؛ همچنین در مواردی که تبعه خارجی موظف…

Read More

در کشور ترکیه اتباع خارجی حق هر نوع تحصیل مال منقول را دارند و در زمینه سرمایه‌گذاری و تملک سهام نیز محدودیت‌های به مراتب کمتری نسبت به حقوق ایران وجود دارد. بر اساس قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اشخاص حقیقی که دارای ملیت خارجی هستند و اشخاص حقوقی تاسیس شده تحت قوانین کشورهای خارجی و نیز…

Read More

یکی از مصادیق حقوق خصوصی حق تملک اموال است که امروزه بیشتر کشورها این حق را چه در مورد اموال منقول و غیر منقول برای اتباع بیگانه شناسایی کرده‌اند. با این حال، همچنان مهمترین محدودیتی که برای بیگانگان در ایران وجود دارد، همین حق تملک اموال غیر منقول است که با لحاظ شرایطی امکان دسترسی به آن فراهم شده است و بر اساس ماده ۸ قانون مدنی، وجود عهدنامه و رفتار متقابل برای شناسایی این حق عنصر ضروری به شمار می‌رود. در مقابل، ترکیه با حذف محدودیت‌هایی مانند عمل به شرح متقابل برای تملک اموال غیرمنقول، راه خرید املاک و زمین از سوی خارجیان را هموار نموده است، زیرا تفکر اشخاص مسئول در ترکیه این است که این امر به اقتصاد کشور و جذب سرمایه فراوان کمک قابل توجهی خواهد کرد. البته پوشیده نیست که جهانی شدن و تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا نیز برای اشتیاق اتباع خارجی در خرید ملک تاثیر داشته است؛ به طور کلی که می‌توان گفت عضویت در اتحادیه اروپا با فروش اموال غیر منقول به خارجیان مربوط است. در خصوص اموال منقول مانند تملک سهام و سرمایه گذاری هم ترکیه شرایط سهل تری نسبت به ایران مقرر کرده و این امر نیز ناشی از تفکر جلب سرمایه‌های خارجی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی ترکیه است که تاکنون نیز در این راه موفق بوده است.

Read More