امروزه شرایط نامناسب اقتصادی، اقلیمی و سیاسی در هر جای دنیا موجب به وجود آمدن فکر تغییر محیط زندگی و در نهایت مهاجرت می‌شود. اما اصلی‌ترین دغدغه افراد در زندگی یعنی، امرار معاش در زمان مهاجرت رنگ و بوی دیگری به‌خود میگیرد و بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. در هنگام مهاجرت و در بدو ورود به یک محیط جدید یا بهتر بگوییم کشور جدید برای برطرف کردن نیازهای زندگی، اولین مسئله قبل از پیدا کردن یک شغل، اخذ اجازه کار از دولت و وزرات کار آن کشور است. به طبع هر کشوری قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد وکشور ترکیه نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.

Read More