۱.   واسطه‌گری خرید را به شرکت‌هایی واگذار کنید که در ترکیه ثبت شده و دارای برگه مالیاتیLEVHASI) (VERGI و دفتر مستقل می‌باشند.۲.  از مشاوره ‌و‌‌‌‌‌‌کلای  دادگستری یا متخصصین حقوقی مسلط به زبان فارسی و ترکی و درصورت امکان، همراهی آنها در فرایند خرید ملک، استفاده نمایید.۳ . هدف و انگیزه شما از خرید ملک بسیار…

Read More

صاحبین واحدهای مسکونی توجه کنند در صورتی که واحد مسکونی خود را به شخصی اجاره دادید بعد از پایان مدت اجاره به صورت خودکار اجاره تمدید خواهد شد و فقط مبلغ تعیین شده از سوی دولت بابت افزایش اجاره بها (درحال حاضر 25 درصد) به اجاره بها افزوده خواهد شد. بنابراین حتی اگر یک ماه…

Read More