کاریابی اساتید دانشگاه

کاریابی اساتید دانشگاه و دارندگان مدارک کارشناس ارشد مسلط به زبان انگلیسی
در کشور ترکیه و شهر های بزرگ آن به ویژه استانبول انکارا و ازمیر دانشگاهها و مدارس بین المللی با زبان های مختلف و در صدر ن زبان انگلیسی به تعداد بسیار زیاد در سالهای اخیر از طرف کشورهای مختلف و همچنین دولت ترکیه و با سرمایه گذاری سازمانها و نهاد های بین المللی تاسیس شده است.
هدف از این اقدام تربیت نسلی مسلط به زبانهای رایج بین المللی و در اولویت اول زبان انگلیسی هست
اما متاسفانه تعداد افراد تحصیل کرده با دانش زبانی مناسب برای تدریس در چنین مدارس و دانشگاههای در سطح ترکیه بسیار کم و پاسخ گوی نیاز موجود نیست.
همکاران دانشگاهی ترک زبان در گروه حقوقی بین المللی ارهان خدمات مربوط به ترجمه ی مدارک و انجام کاریابی اعم از معرفی به دانشگاه و دانشکده در رشته ی مربوطه و همچینی مدارس بین الملی و ترتیب انجام مصاحبه ی شغلی را برای متقاضیان انجام می دهند .
در کنار این اقدامات ارزیابی و تبدیل مدارک تحصیلی متقاضیان به مدارک وزرات علوم ترکیه نیز همزمان پیگیری خواهد شد.
در صورت قبولی و موفقیت آمیز بودن مصاحبه خدمات مربوط به اخذ اقامت کاری، بیمه پزشکی و سایر اقدامات لازم ارایه خواهد شد.