flat-lay-frame-with-books-handcuffs_5128184

پرونده‌ی کلاهبرداری ۳۵۰ هزار دلاری از تبعه‌ی ایران از سوی شخص ایرانی مقیم ترکیه

در این پرونده موکل در مسافرت عید به استانبول با تورهای نوروزی توسط افراد تبلیغ کننده برای شرکت‌های املاک، جذب دفتر طرف دعوا گردیده و با مراجعه و حضور در دفتر برای خرید ملک و شهروندی از سوی آن شرکت به توافق رسیده است. بعد از توافق اولیه و بازدید از چندین پروژه و توافق بر خرید یک واحد واقع در طبقه‌ی ۲۵ یک برج نوساز در منطقه ی کارتال، موکل به همراه مدیر فروش دفتر املاک برای عقد قرارداد با شرکت ترک اعزام و پس از عقد قرارداد اولیه و پرداخت مبلغ ۱۰ هزار دلار با حضور در دفتر شرکت طرف دعوا، از سوی مدیر شرکت به وی اعلام می‌گردد نیازی به حضور مجدد موکل در ترکیه نیست و با اعطای یک وکالت در نوتر به ایشان (پیوست ۱: وکالت نامه) و ارسال پول، تمام مبلغ باقی مانده از سوی شرکت تصفیه خواهد شد و سند رسمی به نام خریدار اخذ می‌گردد.

لازم به ذکر است حتی اصل قرارداد عادی نیز از وی گرفته می‌شود. موکل با واریز ۳۵۰ هزار دلار طی ۷ ماه به حساب شخصی مدیر شرکت در ایران و فقدان هیچ اطلاعاتی درباره ی سند ملک؛ با مراجعه مجدد به استانبول و کمک یکی از آشنایان و حضور در محل شرکت ترک؛ متوجه می‌گردد طرف دعوا با اعلام اینکه وی پشیمان شده است حتی مبلغ ۱۰ هزار دلار بیعانه را نیز اخذ کرده است. با وساطت مدیر شرکت ترک مقرر می‌گردد مجددا واحدی در طبقه دیگر همان ساختمان در ازای مبلغ ۳۵۰ هزار دلار که با محاسبه به نرخ روز معادل ۵۵۰ هزار دلار گردیده به موکل فروخته و طرف دعوا ملزم به پرداخت آن گردد که بعد از ۶ ماه هنوزعملی نگردیده است. در مراجعه‌ی سوم موکل به ایشان، وی اعلام می‌دارد تمامی پول‌های گرفته شده را در یک تجارت در هلند از دست داده و حاضر است ویلایی را در منطقه‌ی ساپانچا که در حال ساخت دارد، به صورت عادی به موکل بفروشد.

موکل با مراجع به دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان و ارایه ی یک نمونه قرارداد عادی و یک صفحه برگه توافق ترکی که فاقد امضا بود و صرفا نام شرکت طرف دعوا و یک شرکت دیگر در آن درج گردیده؛ موضوع پیش خرید را به دفتر اعلام نمود. با راهنمایی وکلای دفتر اعلام گردید که تنظیم قرارداد پیش فروش در ترکیه نیازمند اسناد ذیل است:

  • سند مالکیت زمین
  • مجوز ساخت و ساز زمین
  • طرح تفصیلی تعداد ویلاها و درصد پیشرفت فیزیکی تا به امروز( چرا که به موکل اعلام شده پروژه ظرف ۵ ماه آینده تحویل خواهد شد)
  • همچنین اسناد شرکت ثبت شده طرف دعوا که اولا احراز شود آیا این شرکت در موضوع خود صلاحیت ساخت و ساز دارد و در ثانی همین شرکت باید با امضای صاحب امضای مجاز در آخرین روزنامه ی رسمی قرارداد امضا کند و قرارداد مهر شرکت داشته باشد. (پیوست ۲: قرارداد ساخت و ساز شخص با صاحب زمین و اسناد شرکت ثبت شده ی طرف دعوا)
  • و مهمترین نکته اینکه قرارداد پیش خرید ملک در ترکیه می‌بایست با تنظیم سند رسمی در نوتر صورت بگیرد و با قرارداد عادی امکان درخواست اصل ملک وجود ندارد و صرفا درخواست دریافت وجوه پرداختی در صورت عدم انجام متعهد وجود خواهد داشت.

در معیت موکل، یکی از وکلای شرکت خدمات حقوقی بین‌الملل ارهان با حضور در دفتر طرف دعوا خواستار دریافت اسناد مربوط به موارد درخواستی جهت تهیه و تنظیم قرارداد پیش خرید گردد که موفق به دریافت بخشی از اسناد شد. همچین با کارشناسی اولیه معلوم شد حتی در فرض تحویل قیمت ویلای ساخته شده در آینده، معادل پول پرداختی موکل نیست و مقرر گردد برای باقی مطالبات به مبلغ ۱۵۰ هزار دلار نیز سفته از طرف دعوا اخذ گردد. در هر حال با فرض اینکه قرارداد پیش خرید و سفته‌ها ولو بعد از دریافت ممکن است با عدم انجام تعهد رو به رو گردد؛ دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان خدمات ذیل را به موکل ارایه نموده:

ارایه ی خدمات حقوقی و مشاوره – تنظیم تفاهم نامه پیش خرید- تنظیم سند رسمی طلب ۱۵۰ هزار دلاری به ترکی استانبولی با نوتر کردن سند در دفتر خانه‌ی اسناد رسمی در استانبول و اخذ سند رسمی پیش خرید ملک و مطالبات موکل – اخذ سفته از طرف دعوا به میزان مطالبات موکل (۱۵۰ هزار دلار) از شرکت طرف دعوا در استانبول و کشور ترکیه .

همچین با توجه به اینکه هر دو طرف دعوا تبعه‌ی ایران می‌باشند و پول‌های واریزی در ایران و به حساب ایرانی طرف دعوا واریز گردیده است؛ سند عادی فارسی برای مطالبات موکل به میزان ۱۵۰ هزار دلار در ایران از طرف دعوا اخذ گردید تا در صورت لزوم در ایران طرح دعوای حقوقی و کیفری کلاهبرداری در صورت عدم وصول مطالبات موکل در ترکیه از تاریخ سر رسید اولین سفته وعدم پرداخت شرکت ایرانی در دادسرای امور بین‌الملل تهران تا اخذ اعلان قرمز ایتنرپل با توجه به سوابق کیفری متعدد متهم انجام گردد.

در عین حال مقرر شد این دفتر اجرای قرارداد پیش فروش و اخذ سند تک برگ کات ارتفاک مطابق شرایط اعلامی شرکت طرف دعوا در قرارداد رسمی پیش فروش و ادامه‌ی عملیات درخواست صدور سند تک برگ تا پایان عملیات ساخت و ساز ویلا را به عهده گیرد و در صورتی که به هر دلیل شرکت متعهد ساخت ویلا از عملیات مربوط به ساخت و تنظیم سند رسمی تک برگ کات ملکیت به نام موکل در تاریخ تعیین شده در سند رسمی پیش فروش قصور ورزد؛ طرح دعاوی مربوطه در دادگاه‌های ترکیه با توافقات بعدی بین موکل و این دفترانجام شود.

در خصوص سفته‌های اخذ شده از طرف دعوا، بین دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان و موکل توافق حاصل گردید که در صورت نیاز به تقاضای صدور اجراییه و طرح دعوا؛ موکل به وکلای انتخابی دفتر وکالت دهد تا بر مبنای توافق حاصله و پرداخت هزینه‌های قانونی صدور اجراییه اقدام نماید.