اینترپل۵

پرونده‌ی استرداد مجرم دارای اعلان قرمز اینترپل از ایران

موکل، علیه مشتکی‌عنه که مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از ایشان گردیده، در دادسرای امور بین‌الملل تهران طرح دعوا نموده و با توجه به سوابق متعدد کلاهبرداری مشتکی‌عنه، موفق به اخذ اعلان قرمز اینترپل از این دادسرا، علیه وی گردیده است.(پیوست شماره ۱) ( شایان ذکر است که پلیس و دادسرای ایران درخواست صدور اعلان قرمز از اینترپل و مقر اصلی آن در ایران را می‌نماید و پس از تایید اینترپل اصلی در فرانسه با درخواست ایران موافقت و اعلان قرمز صادر و به کشورهای دیگر از جمله ترکیه اعلام می گردد.) این فرایند بین ۵۰ تا ۷۰ روز بعد از داخواست کشور مبدا (در این پرونده ایران) صورت می‌گیرد.

موکل با مراجعه به دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان و درخواست اجرای اعلان قرمز و استرداد مجرم به ایران تشکیل پرونده داده است.

در قدم اول می‌بایست اطلاعات متهم و مجرم متواری به ایران به ترکیه اخذ گردد. شایان ذکر است در سال‌های اخیر با توجه به فقدان وجود ویزا بین ایران و ترکیه بسیاری از متهمین و مجرمین ایرانی دارای رای قطعی کیفری یا حقوقی مبتنی بر بدهی – جلب و اعلان قرمز اینترپل و یا بدهی‌های مربوط به مهریه به ترکیه فرار می‌کنند. در این میان، آن دسته از متهمین و مجرمینی که دارای ممنوع الخروجی هستند از مبادی غیر قانونی وارد خاک ترکیه شده و غالبا پاسپورت آنها دارای مهر جعلی ورود می‌باشد که قابل ردیابی در سیستم ورود فرودگاه یا مرزهای زمینی ترکیه نیست.(هر دو دسته، هم افراد دارای رای و بزه دیدگان و هم متهمین و مجرمین در زمره‌ی موکلین این دفتر هستند.)

متهمین و مجرمین ایرانی دارای ۳ دسته بندی هستند:

دسته اول؛ افرادی موفق به دریافت شهروندی ترکیه شده اند. بسیاری از این افراد نام و نام خانوادگی ترک انتخاب کرده اند اما با توجه به اینکه سوابق پاسپورت ایران آنها در سیستم دولت ترکیه ثبت شده امکان شناسایی این افراد وجود دارد اما با توجه به داشتن شهروندی دوم و برخورداری از حقوق شهروندی، استرداد آنها با مشکل مواجه است. درباره‌ی این افراد شناسایی اموال و اجرای آرای قضایی صادره از ایران در ترکیه بهترین راهکار ممکن است. (این شهروندی‌ها متعلق به زمانی است که در اوایل اجرای قانون شهروندی ارایه‌ی برگه‌ی عدم سوء پیشینه نیاز نبود اما در حال حاضر دولت ترکیه ارایه‌ی این برگه را الزامی کرده و بنابراین افراد از این دست، امکان اخذ شهروندی ندارند.)

دسته‌ی دوم؛ افرادی هستند که دارای کارت اقامت ترک و شماره‌ی ملی مخصوص اتباع بیگانه و آدرس ثبت شده در اداره ی نفوس هستند. استرداد این افراد و اجرای رای علیه آنها ساده‌تر است و با همکاری سفارت ایران و مقامات محلی امکان یافتن آدرس و کارت اقامت آنها وجود دارد.

دسته ی سوم؛ افرادی هستند که نه دارای شهروندی و نه کارت اقامت هستند و در صورتی که در ایران ممنوع الخروج بوده باشند معمولا به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شده و پاسپورت تنها دارای مهر جعلی است و با تداوم اقامت غیر قانونی سر از کمپ‌های استرداد مجرمین در می‌آورند. این افراد معمولا درخواست دیپورت به کشور ثالث را به جهت عدم استرداد به ایران می‌دهند.
در پرونده مطروحه با همکاری موکل با ارگان‌های داخلی ترکیه و سفارت ایران، اطلاعات و کپی کارت اقامت مشتکی‌عنه به دست آمد و با همکاری و اعلام به پلیس ترکیه در اجرای اعلان قرمز اینتر پل و اخذ کد تحدید و عدم تمدید اقامت برای وی امکان استرداد وی به ایران فراهم گردیده است.