پذیرش دعاوی و پرونده‌های ایرانیان در ایران

دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان با شعبه‌ فعال این موسسه در داخل کشور و نمایندگی‌های استانی در سراسر ایران از مبدا ترکیه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان ارایه می‌دهد.

از جمله:

  • نصب وکیل و پیگیری پرونده‌های حقوقی و کیفری و ملکی و سایر دعاوی در داخل ایران
  • مشاوره در خدمات کنسولی، تنظیم اسناد مرتبط با امور حقوقی در ایران از جمله وکالتنامه‌های کاری و اداری و وکالت نامه‌های دعاوی
  • دریافت اسناد هویتی ایرانی
  • ثبت تغییرات در اسناد هویتی ایران
  • ثبت نام سامانه‌ی ثنا از خارج از ایران
  • گزارش وضعیت حقوقی اشخاص در داخل ایران