مشاوره در امور مالی، بانکی و صرافی

احراز هویت و احراز اهلیت انجام امور مالی در یک کشور بیگانه با هویت خارجی امری است که به واسطه‌ی وجود پول در مرکز توجه بسیاری از فعالان غیرقانونی و مدعی انجام خدمات مالی قرار گرفته است. در کشور ترکیه متاسفانه بسیاری از اتباع خارجی بدون وجود شرایط قانونی مرتبط با این اقدام مبادرت به فعالیت مالی و انجام خدمات صرافی می‌نمایند که در بسیاری از موارد منجر به تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری گردیده است. (در کشور ترکیه مبادرت به امور صرافی و ارايه‌ی خدمات مالی نیازمند شهروندی این کشور و تاسیس شرکت تضامنی و سپرده و تضمینات به بانک مرکزی ترکیه می‌باشد) حسب پرونده‌های متعدد مطروحه در این دفتر بنا به دریافت رسالت کمک به افراد نیازمند خدمات مالی، مشاوره در امور مالی و بانکی با خدمات ذیل در این دفتر ارايه می‌گردد: