مشاغل ممنوع برای اتباع خارجی

مشاغل ممنوع برای اتباع خارجی در ترکیه (نیازمند اخذ شهروندی)

اجازه کار در ترکیه با در نظر گرفتن وضعیت بازار کار و تحولات زندگی کاری و شرایط اقتصادی و گروه‌های شغلی توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی پس از ارسال درخواست کارفرما ارزیابی و صادر می‌شود. اما این وزارت خانه به تمامی مشاغلی که در این کشور وجود دارد اجازه کار صادر نمی‌کند. قانون شماره 2007 در مورد مشاغل و خدمات اختصاص داده شده به شهروندان ترکیه که در سال 1932 لازم الاجرا شد، مشاغلی را که برای خارجی‌ها ممنوع است بیان کرد وبراساس قوانین و مقررات خاص برخی مشاغل نیز این ممنوعیت‌ها ذکر شده است در نتیجه برخی مشاغل فقط به شهروندان ترک اختصاص دارد.

فهرست

رشته بهداشت یکی از رشته‌هایی است که بیشترین تعداد مشاغل ممنوعه برای اتباع خارجی را دارد. قانون شماره 1219 در مورد طبابت و خدمات پزشکی مهمترین مقررات مربوط به مشاغلی است که در این زمینه برای شهروندان ترکیه در نظر گرفته شده است. این قانون شرط شهروندی ترکیه را برای انجام حرفه پزشک معرفی کرد. طی حکمی در سال 1390 با اصلاح ماده یک قانون، پزشکی از مشاغل ممنوعه برای اتباع خارجی حذف شد. با همین مصوبه قانون پرستاری شماره 6283 اصلاح و شرط ترک بودن برای پرستاران لغو شد. در راستای اصلاحیه این قانون، آیین نامه تنظیم شرایط کار متخصصان بهداشت و درمان خارجی در سال بعد به تصویب رسید. همانطور که در مواد دیگر قانون شماره 1219 مقرر شده است، شرط ترک بودن برای مشاغل دندانپزشکی، مامایی و پرستاری ادامه پیدا کرد.

مشاغل ممنوع برای اتباع خارجی

به طور خلاصه مشاغلی که از سال 2021 برای اتباع خارجی ممنوع است به شرح زیر است:
1- وکالت (براساس قانون وکالت جمهوری ترکیه) می‌توان گفت حوزه دادگستری از نظر اشتغال تقریباً به طور کامل به روی خارجی‌ها بسته است.
2- سردفتری اسناد رسمی (وفق قانون سردفترها)
3- ماموران ویژه امنیت خصوصی (براساس ماده 10 قانون شماره 5118 خدمات امنیتی)
4- مشاوره و دستیار گمرگی (براساس ماده 227 قانون شماره 4458 گمرگ ترکیه)
5- راهنمای تورهای گردشکری (مطابق ماده 3 قانون راهنمای گردشگری شماره 6326 ترکیه)
6- دندانپزشکی و پرستاری و مامایی ( براساس قانون طبابت و سبک‌های آن)
7- داروسازی (مطابق قانون داروسازان و داروخانه‌ها)
8- مدیر مسئول بیمارستان‌های خصوصی (براساس قانون تشکیل و اداره بیمارستان‌های خصوصی)
9- ماهیگیری، جمع آوری صدف، اسفنج، مروارید، مرجان، غواصی و تجسسگری زیر آب، ملوانی و غیره در داخل آب‌های سرزمینی (طبق قانون کشتیرانی ساحلی) طبق قانون بین‌المللی ثبت کشتی ترکیه، ناخدای کشتی‌ها و قایق‌های تفریحی که به عنوان ترکیه ثبت شده اند باید ترک باشد.
10- طبق قانون کابوتاژ، حمل مسافردرسواحل، انجام کارهای بندری و خلبانی برای شهروندان ترکیه اختصاص دارد.