لغو کد محدودیت اتباع خارجی

لغو کد محدودیت افراد خارجی

کد محدودیت (کد تحدید) چیست؟ کدی است که در دربرگیرنده اطلاعاتی در مورد فرد خارجی بوده و دلیل ممنوعیت ورود به کشور یا اخراج در موارد دیگر را نشان می‌دهد. کدهای محدودیت به دلایل متفاوتی در کنار نام و نام خانوادگی یک شخص قرار داده می‌شود و مدت محدودیت باتوجه به اهمیت رفتار منجر به درج این کد متفاوت خواهد بود.

فهرست

کد تحدید فرد خارجی را چگونه می‌توان برداشت؟

حذف کد محدودیت از طریق دادگاه اداری و در برخی موارد از طریق درخواست اداری یا دعوت نامه امکان پذیر است. همچنین همکاری با یک وکیل در مورد این موضوع از نظر نقشه راه برای شما بسیار مهم است. زیرا طرح دعوا برای برداشتن هر کد می‌تواند دربرگیرنده یک راه حل قانونی متفاوت باشد.

آثار طرح دعوای اداری راجع به حذف کد محدودیت؟

برای شخص خارجی که کد محدودیت برای او درج شده و تصمیم به اخراج او گرفته شده است، منطقی‌ترین راه این است که در اسرع وقت برای ابطال تصمیم اخراج شکایت نماید. در صورت طرح دعوی، فرد خارجی تا پایان پرونده از خاک ترکیه اخراج نخواهد شد. همچنین در کنار اعتراض مذکور می‌توان ظرف مدت مقرر به بازداشت و نگهداری در مراکز اخراج نیز شکایت کرد که به سرعت و جداگانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر فرد خارجی ممنوعیت دیگری برای ورود به ترکیه نداشته باشد، پس از حذف کدی که ورود را ممنوع می‌کند، امکان ورود وجود دارد.

پرونده حذف کد محدودیت چقدر طول می کشد؟

شکایت طرح شده در مورد حذف کد محدودیت تقریباً تا یکسال طول می‌کشد. تصمیم به تعلیق اخراج و نیز آزادی یا نگهداری شخص دستگیر شده معمولاً ظرف 20 تا 30 روز اتخاذ می‌شود.
توجه: آنچه در اینجا مهم است تشکیل پرونده در زمان مناسب و همکاری با یک وکیل با صلاحیت و دارای تجربه در حقوق خارجی و اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری محلی در کشور ترکیه است.

انواع کدهای تهدید

گروه ç

یک دسته از کدهای تهدید، کدهای گروه Ç هستند. با این حال، می‌توان آنها را از طریق ویزای مشروح یا طرح دعوی و حتی درخواست اداری حل کرد و موجبات برداشته شدن ممنوعیت ورود به ترکیه را فراهم کرد. برخی از این کدها شامل موارد زیر است:
Ç-101: برای خارجی‌هایی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت و مجوز کار را نقض می‌کنند، اعمال می‌شود. علاوه بر این جریمه و ممنوعیت ورود به کشور برای این افراد به مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است.
Ç-102 : برای خارجی‌هایی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت و مجوز کار را نقض می‌کنند، اعمال می‌شود. علاوه بر این جریمه و ممنوعیت ورود به کشور برای این افراد به مدت 6 ماه در نظر گرفته شده است.
Ç-103 : برای خارجی‌هایی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت و مجوز کار را نقض می‌کنند، اعمال می‌شود. علاوه بر این جریمه و ممنوعیت ورود به کشور برای این افراد برای مدت 1 سال در نظر گرفته شده است.
Ç-104 : برای خارجی‌هایی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت و مجوز کار را نقض می‌کنند، اعمال می‌شود. علاوه بر این جریمه و ممنوعیت ورود به کشور برای این افراد برای مدت 2 سال در نظر گرفته شده است.
Ç-105: برای خارجی‌هایی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت و مجوز کار را نقض می‌کنند، اعمال می‌شود. علاوه بر این جریمه و ممنوعیت ورود به کشور برای این افراد برای مدت 5 سال در نظر گرفته شده است.
Ç-113: اتباع خارجی که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه می‌شوند با اعمال کد محدودیت Ç-113 به مدت 2 سال از ورود به ترکیه منع می‌شوند و جریمه اداری نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود. در صورت پرداخت جریمه اداری، برای ورود به ترکیه تنها به مدت ۲ سال مجاز نخواهد بود، اما در صورت عدم پرداخت جریمه اداری، علاوه بر ۲ سال، ۵ سال دیگر نیز از ورود به ترکیه منع خواهند شد.
Ç-114: اگر در زمان اقامت در ترکیه تحت هر گونه اقدامات قضایی قرار بگیرید، صرف نظر از اینکه مقصر باشید یا نه، به مدت 2 سال از ورود به ترکیه منع می‌شوید.
Ç-115 : افرادی که مرتکب جرمی شده و دوران حبس خود را در ترکیه به اتمام می‌رسانند به مدت 1 سال از ورود به ترکیه منع می‌شوند.
Ç-116: خارجی‌هایی که مرتکب رفتاری بر خلاف اخلاق عمومی بشوند یا سلامت عمومی را به خطر بیاندازند برای 1 دوره از ورود مجدد به ترکیه منع می‌شوند.
Ç-117: برای خارجیانی که به طور غیرقانونی در ترکیه کار می‌کنند در نظر گرفته شده است و به مدت 1 سال از ورود مجدد آنها به ترکیه جلوگیری می‌شود. علاوه بر این، جریمه‌های اداری نیز اعمال می‌شود.
Ç-118: اگر مشخص شود که خارجی‌هایی که دارای مجوز اقامت در ترکیه هستند از مجوز اقامت خود برای مقاصد دیگر استفاده می‌کنند، کد محدودیت Ç-118 برای آنها اعمال می‌شود و به مدت 5 سال از ورود آنها به ترکیه جلوگیری می‌شود.
Ç-119 : در صورت عدم پرداخت جریمه اداری اعمال شده برای اتباع خارجی شاغل غیرقانونی در ترکیه هنگام خروج از ترکیه، کد محدودیت Ç-119 صادر می‌شود و به مدت 5 سال از ورود آنها به ترکیه جلوگیری می‌شود.
Ç-120 : در صورتی که جریمه اداری اعمال شده برای خارجیانی که مرتکب تخلف ویزا یا اقامتی می‌شوند در هنگام خروج از ترکیه پرداخت نشود، کد محدودیت C-120 برای فرد صادر می‌شود و به مدت 5 سال از ورود مجدد وی به ترکیه جلوگیری می‌شود.
Ç-135 : جریمه‌های اداری برای خارجیانی که قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی را نقض کنند، اعمال می‌شود. در صورت عدم پرداخت این جریمه، کد محدودیت C-135 برای آنها درج می‌شود و به مدت 5 سال از ورود آنها به ترکیه جلوگیری می‌شود.
Ç-136: اگر اتباع خارجی نتوانند هزینه‌های سفر خود را در حین اخراج پوشش دهند، تحت پوشش جمهوری ترکیه قرار می‌گیرند و کد محدودیت C-136 پردازش می‌شود و برای وی در هنگام ورود مجدد درخواست می‌شود که این هزینه‌ها پرداخت شود.
Ç-138: اتباع خارجی که ممنوعیت ورود به ترکیه را دارند، در صورتی که وضعیت آنها در هنگام ورود به این کشور کشف شود، ممکن است با اعمال کد محدودیت Ç-138 برای آن‌ها تا 5 سال از ورود به ترکیه جلوگیری شود.
Ç-150 : کدی است که به خارجی‌هایی که هنگام ورود به ترکیه مدارک جعلی ارائه می‌کنند داده می‌شود.
Ç-151 : کدی است که به خارجی‌هایی داده می‌شود که مرتکب جرم قاچاق مهاجر شده اند یا مشکوک به ارتکاب آن هستند.
Ç-152 : برای اتباع خارجی که برای احتیاط از ورود آنها به کشور ممانعت به عمل می‌آید (در صورت لزوم) صادر می‌شود.
Ç-166 : کدی است که به خارجی‌هایی داده می شود که در هنگام اخذ ویزا یا ورود به کشور دلیل موجهی برای آمدن ندارند و یا حتی در صورت داشتن دلیل موجه برای ورود تمکن مالی کافی برای مدت اقامت خود ندارند.

گروه v

یک دسته از کدها، گروه کدهای V هستند. این گروه از کدها غالبا شامل افرادی می‌شوند که مقیم ترکیه هستند و در موارد زیر در مورد اشخاص اعمال می‌شود.
V-137 : برخی از خارجی‌ها که دستور اخراج آنها صادر شده است، بلافاصله به زور اخراج نمی‌شوند، بلکه 15 روز برای خروج از ترکیه مهلت داده می‌شود این افراد باید ظرف 15 روز ترکیه را ترک کنند. اگر پس از 15 روز همچنان در ترکیه باشند، فوراً حکم اخراج و ممنوعیت ورود برای آنها صادر می‌شود. به این افراد کد V-137 داده می‌شود.
V-144: ممکن است برای برخی از خارجیانی که دستور اخراج آنها صادر شده است، بازگشت به کشورشان به دلیل خطرات جانی ممکن نباشد. در این موارد می‌توان فرد خارجی را به کشور ثالث اخراج کرد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، فرد خارجی اخراج نمی‌شود و اجازه اقامت بشردوستانه به او داده می‌شود. در این فرآیند کد V-144 به فرد اختصاص داده می‌شود.
V-148: برخی از خارجی‌ها ممکن است بسته به شرایط در مراکز اقامت موقت اسکان داده شوند. در این صورت کد V-148 به این افراد اختصاص داده می‌شود
V-154: می‌توان در دادگاه اداری علیه تصمیم اخراج اقامه دعوی کرد. در این صورت فرد دیپورت نمی‌شود. در این راستا کد V-154 به او اختصاص می‌یابد. این یک کد اطلاعاتی است و و بعد از مختومه شدن پرونده بطور خودکار رفع می‌شود.
V -157: کدی است که به خارجی‌هایی که درخواست اجازه اقامت آنها رد می‌شود داده می‌شود.
V-168: اجازه اقامت برای اتباع خارجی با این کد منوط به تایید وزیر کشور است. برای این افراد روند اخذ اقامت متفاوت از روند عادی پیش می رود و نیاز به مجوز اضافی دارند.
V-169: برای کسانی صادر می‌شود که مجوز اقامت در ترکیه را دریافت کرده اند اما به دلیل رعایت نکردن قوانین در فرایند اخذ اقامت بعدا از طرف دولت اقامتشان لغو می‌شود. مثلا؛ در مواردی که مشخص شود مدارک مورد نیاز برای اقامت جعلی بوده است. در زمان درج این کد به مدت 5 سال به فرد اجازه اقامت داده نمی‌شود.
4V-170: در صورت شناسایی خارجیانی که برای اخذ اقامت ترکیه به صورت ساختگی ازدواج کرده اند، این کد بر روی آنها درج می‌شود و تا 5-سال از ورود آنها به ترکیه جلوگیری می‌شود.
V-171: برای خارجی‌هایی است که در آدرس معرفی شده یافت نشوند و تغییر آدرس خود را اطلاع ندهند، یا آدرس نادرست معرفی کرده باشند.
V-172: اگر یک خارجی آدرسی را که هنگام دریافت اجازه اقامت اعلام کرده است، تغییر دهد و به مقامات مربوطه اطلاع ندهد یا در واقع در آدرسی متفاوت از آدرس اقامت اعلام شده ساکن شود این کد در کنار اسم او قرار داده می‌شود.
V-174: کد محدودیتی است که برای خارجی‌هایی که باید قبل از ترک ترکیه به وزارتخانه یا استانداری در مورد خروج خود اطلاع دهند.
V-184برای اتباع خارجی که با شرط اخذ مجوز اقامت برای مدت 10 روز وارد خاک ترکیه شوند و در طی این مدت برای اخذ اقامت مراجعه نکنند، ممنوعیت ورود موقت به موجب این کد اعمال می‌شود.
V-187: کد محدودیتی است که برای خارجیانی که در وضعیت حفاظت موقت در ترکیه قرار دارند و داوطلبانه به کشور خود باز می‌گردند، اعمال می‌شود.
V-188: برای خارجی‌هایی صادر می‌شود که دارای مجوز کار هستند اما مجوز کار آنها لغو شده است. بسته به دلایل لغو مجوز کار، جریمه و ممنوعیت ورود به ترکیه نیز ممکن است اعمال شود.
V-191برای خارجی‌هایی صادر می‌شود که دارای وضعیت حفاظت موقت هستند و اجازه خروج از کشور آنها مشروط است این افراد باید قبل از خروج از کشور از مراجع مربوطه مجوز بگیرند.

گروه G

یک دسته از کدها گروه کدهای G هستند.
G-26: کدی است که به خارجی‌هایی که در فعالیت‌های سازمانی غیرقانونی شرکت دارند یا مشکوک به درگیر شدن در آن هستند، اختصاص می‌یابد.
G-34: کدی است که به خارجی‌هایی که مرتکب جرایم جعل شده اند یا مظنون به ارتکاب آن هستند داده می‌شود.
G-42: کدی است که به خارجیانی که مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شوند یا مظنون به ارتکاب آنها هستند داده می‌شود.
G-43: کدی است که به خارجیانی که مرتکب قاچاق می‌شود داده می‌شود.
G-48: کدی است که به خارجی هایی داده می شود که مرتکب جرم واسطه گری برای خدمات خرید و فروش فحشا می‌شوند یا مظنون به ارتکاب آن هستند.
G-58: کدی است که به خارجی‌هایی داده می‌شود که مرتکب جنایات قتل شده اند یا مظنون به ارتکاب آن هستند.
GG-64: کدی است که به خارجی‌هایی داده می‌شود که مرتکب جرمی تهدیدکننده علیه حقوق اشخاص شده اند یا مشکوک به ارتکاب آن هستند.
G-65: کدی است که به خارجی‌هایی داده می‌شود که مرتکب سرقت شده اند یا مشکوک به ارتکاب آن هستند. با این حال، می‌توان آن را از طریق دادخواهی حذف کرد.
G-66: کدی است که به خارجیانی که مرتکب جرم اخاذی (غارت) شده اند یا مظنون به ارتکاب آن هستند داده می‌شود.
G-67: کدی است که به خارجیانی که مرتکب جرایم کلاهبرداری می‌شوند یا مظنون به ارتکاب آن هستند داده می‌شود.
G-78: با اعمال کد محدودیت G-78 از ورود خارجیان مبتلا به بیماری‌های عفونی به ترکیه برای مدت نامحدود جلوگیری می‌شود. اما اگر تشخیص نادرست داده شود یا فرد خارجی بعداً تحت درمان قرار گیرد و سلامت خود را بازیابد، ممنوعیت ورود به ترکیه از رهگذر درخواست اداری می‌تواند لغو گردد.
G-82: کدی است که به خارجی‌هایی که مظنون به مشارکت در فعالیت‌های علیه امنیت ملی هستند، اختصاص می‌یابد. این شبیه به کد G-87 است که در ادامه آن اشاره کردیم.
G-87: کد محدودیت G-87 را می‌توان بر اساس برخی منابع مانند پلیس اطلاعات و سازمان اطلاعات ملی برای افراد خارجی قرار داد و این افراد اخراج می‌شوند. این کد برای افرادی درج می‌شود که برای امنیت عمومی خطر دارند.