شرایط اخذ اقامت دانشجویی ۱

شرایط اخذ اقامت دانشجویی ترکیه

مجوز اعطای اقامت تحصیلی در ماده ۴۱ قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی به شماره ۶۴۵۸ به دولت داده شده است. همچنین مواد ۳۵ تا ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی، جزئیات مجوز اقامت تحصیلی را تشریح کرده است.

فهرست

اتباع خارجی که می‌توان برای آنها مجوز اقامت دانشجویی صادر کرد چه کسانی هستند؟

خارجیانی که در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی_ارشد، دکتری، آموزش تخصصی پزشک (TUS)، آموزش تخصصی دندانپزشکی (DUS) در یکی از مؤسسات آموزش عالی جمهوری ترکیه ثبت نام و برگه دانشجویی دریافت کنند، مجوز اقامت دانشجویی بعد از درخواست صادر خواهد شد. همسر و فرزندان زیر 18 سال دانشجو نیز می‌توانند در پرتو اعطای مجوز به ایشان از امتیاز اقامت خانوادگی برخوردار شوند. هیچ حقی برای سایر بستگان دانشجو برای دریافت اجازه اقامت وجود ندارد.

شرایط مجوز اقامت دانشجویی چیست؟

برای صدور مجوز اقامت دانشجویی، اتباع خارجی باید :۱- ارائه اطلاعات و مدارک پشتیبان در مورد هدف از اقامت در ترکیه (ماده ۳۸ قانون) ۲- مشمول ماده ۷ قانون مزبور نباشد (خارجی‌هایی که اجازه ورود به ترکیه را ندارند) ۳- ارائه اطلاعات آدرس محل اقامت در ترکیه (اجاره نامه نوتر شده یا سند ملکی)

بیمه درمانی خاص مجوز اقامت دانشجویی

بیمه درمانی خاص مجوز اقامت دانشجویی طبق مفاد قانون تامین اجتماعی و بیمه سلامت عمومی جمهوری ترکیه سه ماه از اولین تاریخ ثبت نام، دانشجویان خارجی که برای داشتن بیمه درمانی عمومی اقدام می کنند نیز از این حق بیمه برخوردار می شوند با این حال، اگر ظرف سه ماه از تاریخ ثبت نام در این زمینه اقدام نکنند، نمی‌توانند بیمه‌گر سلامت عمومی باشند.کسانی که داشتن حق بیمه درمانی عمومی دولتی را از دست می دهند ملزم به داشتن بیمه درمانی خصوصی هستند.

حق کار دانشجویان خارجی در ترکیه

بطور کلی و به عنوان اصل اولیه براساس ماده ۱۹ قانون نیروی کاری بین‌المللی به شماره ۶۷۳۵ مورخ ۲۸/۰۷/۲۰۱۶ که در تاریخ ۱۸/۰۸/۲۰۱۶ به شماره ۲۹۸۰۰ در روزنامه رسمی جمهوری ترکیه چاپ شده است، دانشجویان خارجی که دربرنامه‌های آموزشی رسمی یک مؤسسه آموزش عالی در ترکیه ثبت نام کرده‌اند، به شرط دریافت مجوز کار می‌توانند در ترکیه کار کنند. اما دانشجویان خارجی که در مقطع کاردانی و کارشناسی تحصیل می‌کنند، فقط پس از اتمام سال اول تحصیلی خود می‌توانند درخواست مجوز کار بدهند و طبق قانون کار شماره ۴۸۵۷ مورخ ۲۲/۰۵/۲۰۰۳ به صورت پاره وقت کار کنند (۲۴ ساعت درهفته). این محدودیت‌ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) که در برنامه‌‌‌های آموزشی رسمی ثبت نام کرده اند اعمال نمی‌شود. مجوزهای کاری که به دانشجویان خارجی داده می‌شود به اجازه اقامت دانشجویی جاری و حقوق مکتسبه ناشی از این مجوز خدشه ای وارد نمی‌کند.
اگر یک فرد خارجی که تحصیلات عالی خود را در ترکیه به پایان رسانده است، ظرف یک سال از تاریخ فارغ التحصیلی برای مجوز کار درخواست دهد، درخواست مطابق با اصول تعیین شده توسط هیئت مشورتی سیاست بین‌المللی کار ارزیابی می‌شود.

دلایل رد، لغو یا عدم تمدید مجوز اقامت دانشجویی چیست؟

  • عدم احراز یا ازبین رفتن شرایط لازم برای صدور مجوز اقامت تحصیلی،
  • آشکار شدن شواهدی مبنی بر عدم امکان ادامه تحصیل،
  • مجوز اقامت دانشجویی برای مقاصدی غیر از هدفی که برای آن صادر شده استفاده شود.
  • زمانی که تصمیم معتبری مبنی بر اخراج یا ممنوعیت ورود به ترکیه توسط مراجع ذی صلاح صادر می‌شود.