سیستم احراز هویت برای اجاره روزانه خانه آغاز شد

سیستم احراز هویت برای اجاره روزانه خانه آغاز شد

کسانی که بدون مجوز واحد مسکونی خود را روزانه اجاره دهند، ۱۰۰ هزار لیر به ازای هر واحد تحت اجاره بدون مجوز جریمه می‌شوند. در صورت تکرار این امر صاحب‌خانه ۵۰۰ هزار لیر جریمه می‌شود. در صورتی که صاحبخانه واحد مسکونی خود را بیش از ۴ بار در سال اجاره دهد، یک میلیون لیر جریمه خواهد شد. از روز اول ژانویه ۲۰۲۴ مالکانی که قصد دارند خانه‌های خود را به صورت روزانه تا حداکثر ۱۰۰ روز اجاره دهند باید برای اخذ مجوز و احراز هویت با همراه داشتن مدارک لازم به اداره کل وزارت فرهنگ و گردشگری مراجعه کنند. وزارت فرهنگ و گردشگری پس از بررسی مدارک درخواست کنندگان، گواهی «خانه‌ای با مقاصد گردشگری» را از طریق e-devlet صادر میکند. مالکان خانه‌ها پس از هر بار اجاره واحد مسکونی خود باید اطلاعات هویتی مستاجران را به اداره پلیس گزارش دهند.