سامانه‌ ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور راه‌اندازی شد

سامانه‌ ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور راه‌اندازی شد

با راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی ایرانیان خارج از کشور به آدرس اینترنتی htpps://international.adliran.ir ایرانیان خارج از کشور با داشتن ثنا ثبت نام الکترونیک قضایی میتوانند همانند هموطنان داخل کشور از تمامی خدمات الکترونیک قضایی استفاده کنند. پس از نمایش درگاه خدمات الکترونیک قضایی سامانه احراز هویت برخط را انتخاب کنید. در صورتیکه در خارج از کشور حضور دارید و به سیمکارت تلفن همراه اپراتورهای ایرانی دسترسی ندارید میتوانید از شماره تلفن همراه خارج از کشور استفاده نمایید.

این استفاده منوط به این موضوع است که قبل از ثبت نام ثنا با شماره همراه خارج از کشور در یکی از پیام رسانهای گپ یا آی گپ حساب فعال داشته باشید تا در هنگام ثبت نام ثنا و درج شماره تلفن همراه با انتخاب شماره من در پیام رسان فعال است تعیین نمایید پیام های اطلاع رسانی ADLIRAN در کدام پیام رسان برایتان ارسال شود.  دقت داشته باشید در صورت انتخاب ارسال از طریق پیام رسان پیام های اطلاع رسانی ADLIRAN فقط از طریق همان پیامرسان انتخاب شده برایتان ارسال میشود.

امکان تغییر شماره تلفن همراه خارجی به شماره تلفن همراه ایرانی و متعاقب آن غیر فعال سازی دریافت از طریق پیام رسان نیز وجود دارد. همچنین با وارد نمودن پست الکترونیکی امکان دریافت پیامهای اطلاع رسانی ADLIRAN از طریق پست الکترونیکی نیز فراهم است.