دلایل قانونی دیپورتی

دلایل قانونی دیپورتی

فهرست

۱- در کشور ترکیه مرتکب فعل کیفری با مجازات حبس به میزان بیشتر از دو سال محکوم شده اید.
۲- در گروه‌های تروریستی فعالیت داشته‌اید.
۳- وابسته به یکی از احزاب یا سازمان‌هایی هستید که توسط ترکیه و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.
۴- برای ورود به ترکیه از اعمال غیرقانونی همانند ویزای جعلی یا مدارک شناسایی تقلبی استفاده کرده اید.
۵- روند ورود و خروج شما به ترکیه کاملا غیرقانونی باشد.
۶- افرادی که حق ورود به ترکیه را ندارند اما وارد این کشور شده اند.
۷- اقامت شما در ترکیه پایان یافته است و طی ده روز مبادرت به تمدید ویزا نکرده اید.
۸- مجوز شما برای اقامت در ترکیه باطل شده است و قابل تمدید نمی‌باشد.
۹- افرادی که مشمول حمایت بین‌الملل نیستند و درخواست آن‌ها مبنی بر این امر رد شده است.
۱۰- افرادی که درخواست اقامت در ترکیه را مطرح کرده اند اما با درخواست آن‌ها موافقت نشده است و در عین حال بعد از گذشت ده روز همچنان در ترکیه به سر می‌برند.
۱۱- مجوز کار ندارید اما در ترکیه مشغول به کار شده اید حتی در کارهای قانونی!
۱۲- در کشور ترکیه به مشاغل غیرمجاز و غیرقانونی فعالیت دارید.