دعاوی حقوقی

کلیه‌ی مسائل و مشکلات و دعاوی راجع به روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران و ترکیه به نحوی که هیچ بزه و یا جرمی در میان نباشد به عنوان دعوای حقوقی در دادگاه‌های هر دو کشور طرح و پیگیری خواهد شد. دعاوی ایرانیان در ترکیه اعم از اینکه دارای شهروندی یا اقامت باشند و یا حتی به صورت توریستی محدود در خاک ترکیه بوده باشند در صورتی که موضوع دعوا در خاک ترکیه رخ داده باشد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و تجاری و اداری ترکیه خواهد بود. این صلاحیت در صورتی که دو طرف ایرانی باشند نافی صلاحیت دادگاه‌های ایران در موضوع نیست.


دعوای هر ایرانی با وضعیت اقامتی فوق‌الاشاره علیه شهرندان ترک نیز در صلاحیت دادگاه‌های ترکیه خواهد بود. همچنین دعاوی اتباع سایر کشورها علیه یکدیگر در صورتی که موضوع دعوا در خاک ترکیه رخ داده باشد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و تجاری و اداری ترکیه می‌باشد.

تعدادی از پر تکرارترین دعاوی حقوقی ارجاع شده به این دفتر

الزام به ایفای تعهد مالی

الزام به تنظیم سند

مطالبه خسارت

مطالبه وجه

طلاق توافقی

طلاق غیر توافقی

دعاوی مالی موجر و مستاجر

تخلیه ملک

تخلیه ملک دارای تعهد تخلیه

درخواست انحصار وراثت

مطالبه ارثیه

تنظیم وصیت‌نامه

پیش خرید ملک