خدمات مربوط به اخذ اقامت

با توجه به فعالیت گروه وکلای بین المللی ارهان از مبدا کشور ترکیه
خدمات اخذ اقامت کشور ترکیه برای اتباع کلیه کشورها از جمله ایران- افغانستان – کشورهای عربی- روسیه – کانادا و امریکا


با توجه به جدید ترین قوانین ترکیه
اخذ اقامت از چندین طریق در این کشور میسر است
ازجمله:
اقامت ناشی از خرید ملک به مبلغ ۷۵ هزار دلار در شهر های بزرگ و۵۰ هزار دلار در شهر های کوچک
اقامت بشر دوستانه ی بین المللی بدون نیاز به سرمایه گذاری بویژه برای شهروندان کشور افغانستان ، سوریه و یمن
اقامت به دلایل پزشکی
اقامت دانشجویی و دانش آموزی
گروه حقوقی بین المللی ارهان کلیه ی اقدامات مربوط به اقامت بشر دوستانه ی بین المللی و پزشکی را بدون نیاز به خرید ملک و سرمایه گذاری با دفاع از وضعیت خاص متقاضیان از طریق وکلای ترک انجام می دهد.