خدمات حقوقی

۱.مشاوره، قبول و انجام کلیه امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور از مبدا ترکیه در داخل ایران از طریق وکلای محلی متخصص و باتجربه از جمله:

 • دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت
 • دعاوی مربوط به احوال شخصیه ازدواج ، طلاق ،وصیت و ارث .
 • دعاوی کیفری، رفع جلب و تعقیب بین المللی اشخاص( اعلان قرمز) ، رفع ممنوع الخروجیُ در محکویت های کیفری و مالی، …
 • دعاوی مالی و غیر مالی در تمامی مراجع اداری ُ قضایی
  ۲- مشاوره ،قبول و انجام کلیه ی دعاوی ایرانیان ساکن ترکیه در محاکم ترکیه به شرح فوق و از جمله:
  اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت راجع به درخواست های اقامت و اخذ شهروندی در محاکم ترکیه
  پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی راجع به خرید املاک و سایر اموال منقول و غیرمنقول اتباع خارجی
  دفاع از اتباع خارجی قربانی قاچاق انسان و جرایم مربوط به مواد مخدر از طریق وکلای ترک
  رفع ممنوع الورودی اتباع خارجی به خاک ترکیه از طریق طرح دعوا در دادگاههای ترکیه
  معرفی وکیل متخصص ترک در حوزه قاچاق مواد مخدر جهت دفاع در محاکم ترکیه ای

۳- مشاوره ُ قبول و انجام دعاوی کلیه اتباع افغانستان ساکن ترکیه به شرح دعاوی فوق در کشور افغانستان از طریق وکلای محلی همکار دفتر ترکیه و ایران و به شرح بند ۲ در کشور ترکیه
۴- انجام مشاوره برای اتباع کلیه کشورها به زبان های انگلیسی- عربی – ترکی- فارسی- المانی- روسی و سایر زبان ها در صورت نیاز.
قبول و انجام کلیه ی پرونده های حقوقی- کیفری- اداری- ملکی- تحصیلی و کاری در کشورهای اروپایی- امریکا و کانادا-