خدمات تخصصی در حوزه اخذ شهروندی ترکیه

با توجه به امکان اخذ شهروندی ترکیه بر اساس سرمایه گذاری از سال ۲۰۱۸ میلادی به بعد
خوشبختانه این قانون مورد توجه اتباع کشورهای بسیاری از جمله کشورهای اروپایی،
آسیایی و من جمله اتباع ایران – اتباع کلیه ی کشور های عربی- روسیه – افغانستان و سایر ملل دنیا قرار گرفته است
بر اساس اخرین اصلاحات انجام گرفته در سال ۲۰۲۲ مبلغ سرمایه گذاری ۴۰۰ هزار دلار امریکا است که مطابق قانون فوق و آخرین اصلاحات آن شرایط قانونی عمده ای جهت این این سرمایه گذاری وجود دارد که تامین آنها در تخصص وکلای بین المللی ارهان و دفاتر املاک زیر مجموعه ی آن در سراسر ترکیه می باشد.
ذیلا خدمات تخصصی این مجموعه در زمینه اخذ شهروندی که مبتنی بر تامین شرایط قانونی خرید نیز می باشد احصاء می گردد:
۱-خرید هر نوع ملک اعم از اداری- تجاری – مسکونی – عرصه
۲-انجام کلیه امور حقوقی مربوط به بررسی اسناد صادره از مراجع ذی ربط در خصوص ملک و تشخیص قطعیت امکان انتقال من جمله فقدان رهن و بدهی –فقدان موانع قانونی منطقه ای جهت سکونت و خرید اتباع خارجی و …
۳-تنظیم قول نامه و مبایعه نامه به زبان ترکی و زبان مورد نظر مشتری
۴- ارجاع ملک به کارشناس رسمی و قسم خورده ی رسمی بر طبق قوانین ناظر بر خرید اتباع خارجی و اخذ نظریه در کمترین زمان
۵- انجام کلیه ی اقدامات و تهیه ی اسناد و مدارک لازم برای ثبت و صدور سند رسمی به نام خریدار
۶- انجام کلیه فرایند و تشریفات قانونی مربوط به انتقال ثمن معامله به مشتری از بانک (در قسمت امور مالی کلیه ی خدمات مربوط به امور مالی و بانکی و صرافی ) مطالعه شود
۷- انجام فرایند حقوقی مربوط به «اخذ تاییدیه ی کفایت سرمایه گذاری» «uygunluk Belgesi»که مهمترین سند مربوط به تکمیل مدارک فرایند اخذ شهروندی است.
۸- انجام مراحل مربوط به تقاضای شهروندی و ارایه فرم های تقاضای شهروندی به ادارات مربوط دولتی و تسهیل و تسریع فرایند تا جای ممکن و اخذ کارت ملی ترکیه بین ۳ تا ۵ ماه کاری
۹- انجام امور مربوط به اخذ پاسبورت ترکیه بعد از صدور کارت ملی