ثبت و مشاوره حقوقی شرکت‌ها

مطابق قانون تجارت ترکیه شخص حقوقی ترک و شرکت ثبت شده در ترکیه از تمام مزایای اشخاص حقیقی تاجر برخوردار است.

همچنین عضویت ترکیه در سازمان جهانی تجارت و شورای اقتصادی اروپا و حدود ۱۰۰ موافقت‌نامه تجاری و گمرکی با کشورهای جهان و بودن در فهرست ۲۰ کشور صنعتی جهان ترکیه را به عنوان دروازه‌ی تجارت با اروپا و جهان درآورده است. خدمات ما در حوزه‌ی اشخاص حقوقی و تجار و بازرگانان به شرح ذیل است.

ثبت شرکت

مشاوره‌ی حقوقی

ازجمله: استعلام‌ ‌آگهی تاسیس شرکت – نوع شرکت – سرمایه‌ی اولیه – شرکای شرکت -میزان سرمایه‌ی در گردش -استعلام کلیه ی تغییرات ثبت شده و آگهی شده در روزنامه‌ی رسمی ترکیه -استعلام آخرین صاحبان امضای مجاز