ازدواج بین المللی

بسیاری از ایرانیان ساکن در سراسر جهان به منظور ازدواج با یک تبعه ی ایرانی و بعضا خارجی به عنوان بهترین مکان ترکیه و شهر استانبول را که دارای کنسول گری های کشورهای متعدد است انتخاب می کنند.

خدمات ثبت بین المللی ازدواج که توسط شهر داری های مناطق مختلف استانبول برای اتباع خارجی ارایه می گردد
در سالهای اخیر ازدواج بین المللی مورد توجه هموطنان ایرانی داخل کشور هم قرار گرفته به ویژه از سوی ان دسته از هموطنانی که نیم نگاهی به مهاجرت به کشور های دیگر را دارند و همچنین از سوی کسانی که دوست دارند علاوه بر ثبت ازدواج در داخل از ثبت آن در بعد بین المللی،مراسم خود را در یکی از با شکوه ترین شهر های جهان و در کنار سواحل متعدد و زیبا، جنگل های بلگراد یا عرصه ی کشتی در میان دوقاره ی جهان جشن بگیرند
ثبت بین الملی ازدواج نیازمند مدارک و ترجمه های خاص، حضور شهود طرفین و مشاوره های حقوقی تخصصی برای قبول ازدواج در سفارت کشور مورد درخواست زوج و یا زوجه جهت صدور ویزا است و گروه وکلای بین المللی ارهان خدمات ثبت ازدواج بین المللی را در کوتاه ترین زمان و بهترین و دقیق ترین شکل آن را اریه میدهد .
از جمله مدارک لازم برای ثبت ازدواج بین المللی
اخذ گواهی تجرد برای هر دو ی زوج و زوجه
انجام یک آزمایش پزشکی معمول جهت عدم وجود بیماری های خاص
ترجمه ی اوراق هویتی به زبان ترکی استانبولی
تاییدیه ی مدارک از مقامات محلی
تعیین وقت ازداوج از سوی مقامات محلی است.
همچنین گروه وکلای بین المللی ارهان خدمات ترجمه و تایید مدار ک به تمامی زبان های بین المللی را بر اساس تقاضا و نیاز مشتری
و نصب وکیل برای کنسولگری و سفارت مربوطه را انجام می دهد.