ارهان از نگاه شما

اظهار نظر جناب آقای صمدی

از مقامات وزارت خارجه ی کشور

تپیدن دل برای هموطنان و دیدن نقاط ضعف و قوت کشور در یک قاب

… اخیرا ،بروز برخی مشکلات قضایی برای یکی از نزدیکان ،سبب گردید تا از طریق دوستی در کانون وکلا ،با یک زوج وکیل ایرانی که البته بدلیل اقامت در استانبول، شهروند ترکیه هم میباشند، توفیق آشنایی پیدا کنم.
نکته جالب در این آشنایی، شخصیت و تعامل اجتماعی، عرق و تعصب این دو وکیل به ایران و هموطنان ایرانی بود.در دیدار و گفتگوی نسبتا مفصلی که در دفتر کار آنها در تهران داشتم ،ضمن پی بردن به تسلط و سیطره آنها نسبت به مباحث پیچیده حقوق داخلی کشورمان و دیگر کشورها خصوصا ترکیه ، گریز نسبتا عمیقی هم به وضعیت ایرانیان در ترکیه و سایر کشورها و سیاست زده شد.این دو وکیل (زن و شوهر)با این هدف که مشکلات ایرانیان را با هزینه های مناسبتر و راهنمایی موثر و دلسوزانه انجام و به نتیجه مطلوب برسانند  ،اقدام به تاسیس موسسه ایی متشکل از حقوقدانهای متعدد با ملیتهای مختلف در استانبول نموده و از این رهگذر تلاش دارند تا دین خود را به کشور و هموطنانی که در ترکیه به مشکلات متعدد برخورد میکنند اینگونه ادا نمایند.
علاقه آنها و تعصبشان نسبت به وطن و هموطنان ایرانی و دفاع سر سخت آنها از برخی موضوعات در کشور علیرغم نواقص و  مشکلات موجود ،برایم جالب و قابل تقدیر و تحسین بود.آنها با ذکر بسیاری از مصادیق علیرغم تمامی مشکلات در دستگاه قضایی و یا نظام بهداشت و پزشکی در کشورمان، به نقاط مثبت و سیستم پیشرفته در ساختار قوه قضاییه نسبت به ترکیه و برخی کشورها و همچنین به نقاط قوت در نظام پزشکی در کشورمان اشاره میکردند.بی تردید نسبت به عملکرد بخشهایی در کشور منتقد بوده و البته اعتقاد داشتند که مردم در کشورمان همانند یک خانواده بوده و باید مشکلات خانواده در درون خانواده و توسط اعضاء آن حل و فصل شود.
… درود خداوند بر تمام ایرانیانی که دلشان برای ایران سربلند و هموطنانشان میتپد
چو ایران نباشد تن من مباد