ارزیابی واخذ معادل مدارک تحصیلی

فرآیند کاریابی قانونی و اخذ اقامت کاری برای بسیاری از متخصصان و تحصیل کردگان ایرانی امکان پذیر است.
انچه که در تحقق این امکان به عنوان مسیر اصلی و درست آغاز فرایند وجود دارد اخذ معادل مدارک دانشگاهی ایران از وزارت علوم ترکیه است که در انتهای این فرایند مدرک فرد متقاضی در هر رشته ای از علوم دانشگاهی منجر به اخذ معادل آن در ترکیه و به اصطلاح صادره از وزارت علوم این کشور و به مانند مدارک تحصیلی داخلی ترکیه خواهد بود .منتها در بسیاری از رشته به ویژه رشته های علوم انسانی و مهندسی و پزشکی این مدرک به صورت ارزیابی و اهدای معادل مستقیم صورت می گیرد و در موارد کمی با اخذ تعدادی محدود واحد دانشگاهی با انتخاب یک دانشگاه از سوی متقاضی و تکمیل واحد های درسی آن رشته امکان پذیر است
ارزیابی انجام شده در رشته های پزشکی و همچنین در برخی رشته های حساس مهندسی با توجه به حساسیت بالای این رشته ها با طی برخی آزمون های داخلی امکا انجام کار وجود دارد.
مشاغل دولتی و ملی نیز بعضا منوط به اخذ شهروندی ترکیه می باشد.
اما با اخذ مدرک وزارت علوم این کشور امکان اپلای در تمامی پوزیشن های کاری داخلی این کشور وهمچنین پوزیشن های بین المللی و فراملی موجود در این کشور( به جهت تعداد بالای شرکت ها و سازمان های بین المللی و فرا ملی در ترکیه و به ویژه شهر استانبول ) وجود خواهد داشت
بعد از عقد قرارداد با کارفرما گروه حقوقی بین المللی ارهان خدمات اخذ اقامت کاری منجر به اقامت دایم در ۵ سال را نیز برای متقاضی عهده دار خواهد بود
همچنین بیمه کامل پزشکی و بازنشستگی از مزایای کار قانونی در ترکیه خواهد بود و امکان تنبدیل آن به شهروندی ترکیه با طی مراحل قانونی نیز هست