طرق اخذ وکالت از موکلین

با توجه به اینکه مهم ترین راه انجام امور حقوقی اخذ وکالت از موکلین است؛ دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان با ایجاد بستر خاص و تنظیم وکالت نامه‌های عمومی دعاوی مطابق با قوانین داخلی کشورهای محل اقامت موکلین از جمله ایران این امکان را برای کلیه موکلین و مراجعین این دفتر در سراسر جهان پدید آورده است که بدون تحمیل هزینه‌ی مسافرت و اسکان در کشور ترکیه و ایران به وکلای محلی هر دو کشور به عنوان مبدا خدمات حقوقی این دفتر وکالت‌نامه‌ی دعاوی ارائه نمایند.

65

اعطای وکالت برای هموطنان ایرانی و فارسی زبان به وکلای ایرانی در ایران از طریق سامانه ثنای بین‌المللی

lawyers-and-judicial-system-of-turkey-1

اعطای وکالت برای هموطنان ایرانی از داخل ایران به وکلای ترک از طریق دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم وکالت نامه عمومی دعاوی تنقیح شده ی ترکیه و ترجمه ی آن به زبان ترکی استانبولی و اخذ مهر وزارت خارجه –دادگستری و سفارت ترکیه در تهران و ارائه‌ی آن به دفتر ارهان در ایران

222

اعطای وکالت برای اتباع ایرانی یا خارجی و یا ترک دارای شرکت و شخص حقوقی ترک و در صورتی که دعوا مربوط به شخص حقوقی و شرکت ثبت شده در ترکیه باشد از طریق سفارت خانه‌های ترکیه در سراسر جهان و به وکلای ترکیه با تنطیم وکالت نامه‌ی عمومی دعاوی

6ce1e661-d77b-4dab-b5b1-36439c26e4e5

اعطای وکالت برای اتباع ایرانی و یا خارجی که به هر دلیل طرف دعوای حقوقی و کیفری و یا سایر دعاوی در ترکیه قرار گرفته اند تنظیم وکالت نامه عمومی دعاوی ترکیه به زبان محلی و اعطای وکالت در دفاتر اسناد رسمی محلی و ترجمه‌ی آن به زبان ترکی استانبولی و اخذ مهرهای مقامات محلی مربوطه به علاوه تاییدیه سفارت ترکیه در کشور مبدا خواهد بود و امکان قبول و پذیرش دعاوی برای این دفتر فراهم خواهد شد.