اجرای آرای قضایی و داوری ایران در ترکیه و بالعکس

براساس قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ و مطابق مواد ۱۳ و ۱۴ و ماده ۱۹ این قانون درخصوص شناسایی و اجرای احکام مدنی – تجاری – کیفری (در خصوص جبران ضرر و زیان) و احکام داوری صادره در امور مدنی و تجاری بین دو کشور و وفق ماده ۲۰ این قانون و رویه‌ی قضایی محاکم ‌ترکیه شرایط و اسناد لازم برای شناسایی و اجرای رای‌های صادره به شرح ذیل است:

١

اصل رای صادره از محاکم کشور ایران
(با مهر و امضای قضائی تائید شده)

گواهی قطعیت رای صادره از محاکم ایرانی
(اعم از شرح قطعیت در انتهای رای یا اخذ گواهی)

۲
۳

تائیدیه آپوستیل
(تائیدیه‌ی اداره‌ی بین‌الملل قوه قضاییه)

ترجمه رسمی رای قطعی و گواهی قطعیت آن به زبان ترکی استانبولی

۴
۵

تائیدیه وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه در تهران
(تمامی موارد توسط مترجم رسمی اخذ می‌گردد و نیازی به اقدام وکلا یا موکلین ایشان در اخذ مهرها نمی‌باشد)

ترجمه پاسپورت محکوم‌له و دارنده حق اجرای رای به ترکی استانبولی با تائیدیه‌های فوق الذکر

۶
۷

ارائه‌ی وکالت‌نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی ایران یا ترکیه به دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان در استانبول